Samen streven naar een circulaire economie?

De economie werkt nog altijd hoofdzakelijk lineair: van grondstoffen worden producten gemaakt, die na gebruik op de afvalberg belanden. Met alle gevolgen van dien voor onze leefomgeving. Een circulaire economie zit helemaal anders in elkaar: alles is gericht op het in omloop houden van materialen. Dat is niet alleen efficiënter, maar heeft ook een positieve impact op het milieu en is dus duurzamer. 

Hoe zit dit precies in elkaar? Bij Unilin Panels werken we aan een circulair systeem op verschillende gebieden: in onze materiaalmix, ons energiegebruik en onze verpakkingen. De circulaire gedachte stond zelfs aan de basis van onze oprichting in de jaren 60.

 

 

Via terugnameprogramma’s maken we de cirkel rond. Ook jouw afgedankt hout, verpakkingsmateriaal en productie-uitval dragen bij tot de circulaire economie. 

Duurzaam materiaal

Materialen zo lang mogelijk in de keten houden is essentieel in een circulaire economie. Met gerecycleerd hout zit je wat dat betreft helemaal goed: je redt afgedankt hout van verbranding, je geeft het een tweede leven en je houdt zo CO2 uit de lucht

Concreet: Unilin zet volop in op gerecycleerd hout. Unilin Panels is met 95% gerecyleerd hout in zijn spaanplaten koploper in de sector. En wat met MDF? Tot voor kort was het niet mogelijk om MDF te recycleren. We ontwikkelden, als eerste in de wereld, een technologie waarmee we MDF/HDF kunnen recycleren op industriële schaal. Sinds 2021 passen we deze techniek toe in onze productiesites.

25% gerecycleerde vezels in MDF-houtmix

Met de revolutionaire recyclagetechnologie recupereren we als eerste speler ter wereld MDF- en HDF-platen in nieuw materiaal. Tegen 2030 streven we naar minstens 25% gerecycleerde vezels in onze MDF-houtmix. Op die manier kunnen we jaarlijks zo'n 380.000 ton CO2 opgeslagen houden.

Meer over de MDF-recyclagetechnologie

Een ander belangrijk aspect in circulaire economie? Optimaal inzetten op hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele grondstoffen. Ons plaatmateriaal bestaat uit minstens 85% hernieuwbare materialen, maar in plaatmateriaal zit lijm om de houtvezels bij elkaar te houden. En die lijm bevat fossiele grondstoffen.

 

Tegen 2025 willen we 100% biogebaseerde MDF- en spaanplaten ontwikkelen, volledig zonder fossiele ingrediënten.

 

Houtafval als energiebron

Wat als de gerecycleerde houtsnippers op een bepaald moment te klein zijn om te gebruiken als grondstof voor onze producten? Dan zetten we het in één van onze eigen, groene energiecentrales om in hernieuwbare energie! Resultaat: minder afval en minder fossiele brandstoffen! 

Zo wekken we groene energie op


Enkel wanneer hout niet meer bruikbaar is voor producten, mag je het inzetten als grondstof voor groene energie.

Circulaire verpakking

Hoe zit het met verpakkingen? Daar kiezen we resoluut voor steeds dunner plastic en in onze plastic en kartonnen verpakkingen zit zoveel mogelijk gerecycleerd materiaal. Alle producten worden voor jou verpakt in verpakkingen conform de C2C-richtlijnen.

 

C2C: cruciaal in circulariteit

C2C of ‘Cradle to Cradle’ is een wereldwijd erkende, onafhankelijke manier om de duurzaamheid van producten – en dus ook verpakkingen – te beoordelen en verhogen. Tegen 2025 willen we voor al ons plaatmateriaal een C2C®-certificaat (versie 4!) behalen.

Jouw houtafval een extra leven geven?

De ontbrekende schakel in dit verhaal? Dat ben jij! Want alleen samen zetten we een circulair systeem op poten en houden we het in stand. Via terugnameprogramma’s helpen we je om je houtafval beter te beheren en sorteren. Zo draagt ook jouw afgedankt hout, verpakkingsmateriaal of productie-uitval bij aan de circulaire economie.

 

 

115.000 ton terugname in 2030

In 2023 recupereerden we meer dan 26.000 ton spaanplaat via terugnameprogramma’s. Tegen 2030 willen we dat optrekken naar 60.000 ton per jaar. Intussen werken we ook volop aan terugnameprogramma’s voor MDF. Daar willen we naar 55.000 ton per jaar evolueren tegen 2030.

Wil je samen met ons bouwen aan een circulaire economie?

Zo maak jij de cirkel rond

triangle-up