• Home
 • triangle-right
 • Interieur
 • triangle-right
 • Hoe verwerk je jouw decoratief plaatmateriaal?

Volleerd verzagen

 • Stel de tandoverstand (afstand tussen de bovenste zaagtand en het plaatoppervlak) in op 15 à 25 mm, afhankelijk van de diameter van het zaagblad en het aantal zaagtanden.
 • Gebruik bij voorkeur:
  • combinatie hoofdzaag-voorritszaag.
  • trapeziumtanden, eventueel in combinatie met vlaktanden.
  • zaagtanden van hardmetaal of van polykristallijne diamant voor een langere levensduur.
 • Hou rekening met de standtijd van het zaagblad, aangegeven door de fabrikant. Slijp of vervang het blad tijdig.
 • Verzaag het plaatmateriaal met een doorvoersnelheid van 10 à 30 m/min en met de decoratieve zijde naar boven.
 • Oefen voldoende druk uit op het plaatmateriaal bij het doorvoeren om trillingen te vermijden.

 👈 Bekijk de video voor meer info.

Feilloos frezen

 • Werk met een freesbank, CNC-freestafel of CNC-machine voor een optimaal resultaat.
 • Gebruik bij voorkeur:
  • een met diamant opgelegde messenkop met een snijhoek tussen 30° en 70°.
  • compactverspaners (hoggers) met diamanten tanden.
  • bovenfrezen met diamanten messen.
 • Zorg ervoor dat de snijdruk van de snijmessen/-tanden steeds naar de plaat gericht is:
  • Richt de snijmessen/-tanden naar beneden om de bovenzijde te snijden.
  • Richt de snijmessen/-tanden naar boven om de onderzijde te snijden.

Bekijk de video voor meer info 👉

Accuraat afkanten

 • Onze adviezen m.b.t. frezen zijn ook van toepassing op het gebruik van een kantenverlijmer.
 • Gebruik met diamant opgelegde snijmessen/-tanden en stel de freesunit af volgens de richtlijnen van de fabrikant.
 • Zorg dat de dikte van de voegfreesunit overeenstemt met die van de kantenband.
 • Voorzie kantenband met 5 mm extra breedte bovenop de plaatdikte voor een strakke afwerking (bv. 18 mm plaatdikte, 23 mm kantenband). Na het verlijmen wordt het overschot afgesneden.

 👈 Bekijk de video voor meer info.

Bedreven boren

 • Gebruik bij voorkeur een boor uit hardmetaal of met een hardmetalen punt.
 • Kies een geschikt boortype in functie van de werkzaamheden (bv. drevelboor, doorgangsboor, beslagboor, etc.).

Download de volledige verwerkingsinstructies

triangle-up