Houtafval en houtstof als groene energiebronnen

Hout omzetten naar groene elektriciteit en warmte is een duurzame keuze, maar enkel wanneer het hout niet meer als grondstof voor producten kan worden ingezet. Kunnen we hout recycleren voor nieuwe producten? Dan doen we dat! Maar ook het hout dat niet meer bruikbaar is voor materiaal zetten we duurzaam in: als energiebron voor onze eigen energiecentrales en ons productieproces.

 

Niets gaat verloren binnen het productieproces. Zelfs de houtstof die vrijkomt wanneer panelen verzaagd en geschuurd worden, gebruiken we als brandstof voor de drogers en persen.

 

 

Twee eigen biomassacentrales

In samenwerking met expert in hernieuwbare energie Aspiravi beheren we twee energiecentrales. Die zetten houtafval om in groene elektriciteit en warmte.

A&S, onze eerste energiecentrale opgericht in 2010, zet dagelijks bijna 500 ton houtafval om in groene elektriciteit voor onze machines op de Spano-productiesite. A&S produceert meer groene stroom dan dat er bij Spano verbruikt wordt. Het surplus zetten we daarom terug op het net, als hernieuwbare energie voor bedrijven en gezinnen.

 


A&U, sinds juni 2020 actief, produceert groene stroom en warmte voor onze Bospan-productiesite. Via een 2,5 kilometer lange warmteleiding transporteren we ook groene warmte van A&U naar Agristo, een aardappelverwerkend bedrijf in de buurt. Ook hier gaat de elektriciteit die we zelf niet gebruiken naar het openbare net.

 

73% van ons totaal energieverbruik is hernieuwbaar en wekken we volledig zelf op. 

 

Houtstof als warmtebron

Ook de houtstof die vrijkomt wanneer panelen verzaagd en geschuurd worden, gaat niet verloren: we gebruiken die als warmtebron voor de droogtrommels en persen in ons productieproces. Zo beperken we ook daar steeds meer het verbruik van fossiele brandstoffen.

 

 

 

Duidelijke doelstellingen

Maar vooral ook ambitieus: tegen 2030 willen we 42% minder broeikasgassen uitstoten. En tegen 2050 willen we CO2- en klimaatneutraal zijn. Hoe we die doelstellingen gaan behalen? Door meer in te zetten op groene energie en efficiënter om te springen met energie op onze productiesites. 

Ontdek alle ambitieuze doelen

triangle-up