Met onze eigen, revolutionaire recyclagetechnologie geven we onze MDF- en HDF-platen voortaan een tweede leven. Een wereldprimeur!

Wereldprimeur: een tweede leven voor MDF- en HDF-platen met onze nieuwe recyclagetechnologie

18/10/2021

We engageren ons al decennialang om hout zo lang mogelijk in circulatie te houden. Zo vervaardigen we onze kwalitatieve producten al langer enkel met herwonnen hout en bestaan onze spaanplaten al voor 90% uit gerecycleerd materiaal. Met onze nieuwe, eigen innovatieve recyclagetechnologie gaan we nu nog een stap verder en slagen we er als eerste speler ter wereld in om ook MDF- en HDF-vezelplaten te recupereren in nieuwe panelen.


Een extra leven voor hout

MDF (Medium Density Fibreboard) en HDF (High Density Fibreboard) zijn houtvezelplaten die de basis vormen voor onze panelen. Voor de productie ervan gebruiken we enkel herwonnen hout. Dat is hout dat we redden van verbranding door het te verwerken in ons plaatmateriaal. Zo voorkomen we dat nieuwe bomen gekapt worden én dat CO2 in onze lucht terechtkomt.

We zochten al jaren naar een manier om nóg een stap verder te gaan en onze houtvezelplaten op het einde van hun levensduur een nieuw leven te geven. Na veel onderzoek en ontwikkeling zijn we daar als eerste speler wereldwijd uiteindelijk ook in geslaagd. Dankzij een nieuwe recyclagetechnologie kunnen we voortaan op industriële schaal de houtvezels van afgedankt MDF en HDF verwerken in nieuwe platen.

In het spoor van onze spaanplaten

Recyclage is niet nieuw bij ons. Integendeel: Unilin Panels werd opgericht in de jaren 60 om lemen, een restproduct van de vlasindustrie, een zinvolle bestemming te geven in plaats van ze te verbranden. Zo ontstond het idee om te investeren in platen op basis van deze lemen, zogenaamde vlasspaanplaten. Anno 2021 bestaan onze spaanplaten voor meer dan 90% uit gerecycleerd materiaal én slaan we na jaren ontwikkeling ook met onze MDF- en HDF-platen het recyclagepad in.

 

Revolutionaire recyclagetechnologie

Dit type plaatmateriaal recycleren was lang onmogelijk omdat de lijm – die in de platen als bindmiddel voor de houtvezels gebruikt wordt – niet op een industrieel haalbare manier ‘gefilterd’ kon worden. Zo belandde het grootste deel van de MDF- en HDF-platen na gebruik (gemiddeld na 14 tot 20 jaar) in de verbrandingsoven.

Met een nieuw, innovatief procedé slagen we er nu wél in om houtvezels met lijmresten te recycleren en ze te hergebruiken in nieuw materiaal – denk maar aan onze decoratieve in de kern gekleurde MDF-panelen of de HDF-platen die als basis dienen voor het laminaat van ons zusterbedrijf Quick-Step. Met deze revolutionaire ontwikkeling verdubbelen we de levensduur van houtvezels, waardoor nieuwe bomen de kans krijgen om te groeien en op hun beurt de natuur te beschermen door CO2 op te slaan.

 

Van keuken naar fabriek

Het was onze President Veronique Hoflack – toen nog General Manager MDF/HDF – die enkele jaren geleden met het idee op de proppen kwam: “Ik kreeg de ingeving toen ik in mijn keuken stond. Je kan de werking van onze nieuwe technologie vergelijken met die van een snelkookpan. We bevochtigen de MDF-platen met stoom, waardoor ze verwarmd worden en onder zeer hoge druk komen te staan. Daarna verminderen we de druk, waardoor de vezels loskomen. Ik testte mijn idee eerst zelf thuis uit. Toen het bleek te werken, liet ik onze R&D-afdeling ermee aan de slag gaan. Die werkte de technologie verder uit en stelde ze op punt.” 


 

We willen tegen 2030 minstens 25% van onze grondstoffenmix op groepsniveau vervangen door gerecycleerde vezels en zo jaarlijks 380.000 ton CO2 opgeslagen houden in ons materiaal.”

 

Op naar 25% in 2030

In een eerste fase zullen we onze nieuwe technologie inzetten voor de recyclage van intern geproduceerd materiaal in onze productiesite in Bazeilles (Frankrijk), waar we overigens al jaren investeren in spitstechnologie voor de productie van MDF- en HDF-platen. Later zullen we de capaciteit opdrijven om ook extern verzamelde vezelplaten te recycleren.

Onze ambitie is om tegen 2030 minstens 25% van onze grondstoffenmix op groepsniveau te vervangen door gerecycleerde vezels. Zo zouden we jaarlijks maar liefst 380.000 ton CO2 opgeslagen kunnen houden in de houtvezels die we met onze technologie een nieuw leven geven.

Bazeilles production plant - MDF & HDF recycling

Ontbrekende schakel in duurzaam verhaal

Hout dat we echt niet meer kunnen recupereren in ons materiaal, gebruiken we als energiebron voor onze productie. In combinatie met de maximale inzet van herwonnen hout en onze nieuwe recyclagetechnologie, behandelen we hout dus op de meest efficiënte en duurzame manier op elk moment in de keten.

De ontwikkeling van deze baanbrekende nieuwe recyclagetechnologie past ook helemaal in onze duurzaamheidstrategie en die van ons moederbedrijf Unilin Group. We doen er alles aan om bij te dragen aan de doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. Ook de komende jaren zullen we daarom blijven investeren in onder andere onderzoek en ontwikkeling.

Meer weten over onze duurzaamheidsinspanningen?

Lees er alles over en join the circle!

 

 


triangle-up