Privacy policy

Dit is de privacy policy van de ‘Flooring ROW Groep’ (hierna “Flooring ROW Groep” of “wij”).
Deze privacy policy is bedoeld om je te informeren over de persoonsgegevens die de Flooring ROW Groep verzamelt via haar websites, contactformulieren of haar professionele gegevensleveranciers, om je uit te leggen waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij omgaan met deze gegevens.

De privacy policy moet samen worden gelezen met de cookie policy van de Flooring ROW Groep, die u hier kunt raadplegen

1. WANNEER IS DEZE PRIVACY POLICY VAN TOEPASSING?

Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door de Flooring ROW Groep (bv. in de context van haar websites, dealers etc.), tenzij er een meer specifieke privacy policy beschikbaar is. 

2. WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS?

De Flooring ROW Groep  is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat de Flooring ROW Groep bepaalt voor welke doeleinden en met welke middelen uw persoonsgegevens worden verwerkt.
De Flooring ROW Groep heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die uw contactpunt vormt voor alle vragen of verzoeken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. De contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming vindt u terug onder punt 13 van deze privacy policy.

3. WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ OVER U?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens op drie manieren:

3.1 Door u bezorgde informatie

Wij ontvangen uw informatie in de eerste plaats als u die met ons deelt. Dat is bijvoorbeeld het geval als u op onze websites (bv. brochureformulier, contactformulier, vergelijkingsformulier van vloeren) of op een beurs een formulier invult, als u vraagt om een brochure of een sample te ontvangen, als vraagt om een afspraak met een showroom of een dealer te maken, als u meedoet aan een wedstrijd, als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief of een bepaalde aanbieding enz.
In dit geval ontvangen wij meestal gegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens (straat, nummer, postcode, stad, land), geboortedatum, een datum voor een afspraak en andere persoonlijke en/of contactgegevens.
Het kan ook zijn dat wij u verzoeken om ons uw opmerkingen, suggesties of andere informatie over onze websites, onze producten of diensten of onze bedrijven te verlenen.

3.2 Automatisch verkregen informatie

Wanneer u op onze websites surft, verzamelen we door middel van cookies informatie over uw activiteit op onze websites, zoals de webpagina’s die u bekijkt, de producten die u interesseren, enz. Deze informatie laat ons niet toe u rechtstreeks te identificeren. Dit betekent dat wij aan de hand van de automatisch verkregen informatie niet kunnen weten wie u bent. We kunnen deze informatie wel samenvoegen met de informatie die we van u hebben gekregen om uw specifiek gebruik van onze website te analyseren.
Meer informatie met betrekking tot het gebruik van cookies door de Flooring ROW Groep, kan u vinden in onze cookie policy.

3.3 Van derden verkregen informatie

Soms ontvangen we uw informatie van derde partijen, waaronder bv. informatie van verbonden vennootschappen, dealers, verkopers, distributeurs, installateurs of van professionele gegevensleveranciers (bijv. Bisnode, bouwbeurzen, enz.). 
Meestal ontvangen we via die weg gegevens zoals uw naam, e-mailadres, adresgegevens, telefoonnummer, informatie over uw specifieke bouw- of verbouwplannen, uw bestelling en/of uw vragen.

4. OP WELKE BASIS VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

De Flooring ROW Groep verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden die hieronder verder worden toegelicht. Wij verwerken uw persoonsgegevens evenwel niet zonder een rechtsgrond:

 • Ofwel kan de rechtsgrond toestemming zijn. In bepaalde gevallen (bijv. voor gepersonaliseerde informatie) zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen. In andere gevallen kan uw toestemming gebaseerd zijn op bijv. het aanvinken van een vakje met betrekking tot het verwerken van uw persoonsgegevens gedurende uw bezoek aan onze websites, of via een andere positieve actie of gedraging waaruit uw toestemming wordt afgeleid, bijv. door ons te contacteren via een contactformulier op onze websites. U heeft in dit geval op elk moment het recht om uw toestemming in te trekken;
 • Ofwel is de verwerking gebaseerd op een andere wettelijk bepaalde rechtsgrond: bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of om een wettelijke verplichting na te komen die op de Flooring ROW Groep rust. Het kan ook zijn dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de Flooring ROW Groep. Wij zullen in dit geval nagaan of uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden niet zwaarder doorwegen.

Als de Flooring ROW Groep uw gegevens voor doeleinden wenst te verwerken die onverenigbaar zijn met de onderstaande doeleinden, zal zij u daarover verder informeren.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

5.1 Om u gepersonaliseerde informatie en promoties op basis van uw profiel aan te kunnen bieden als u daarvoor uitdrukkelijk heeft toegestemd

De Flooring ROW Groep kan uw persoonsgegevens verwerken voor de onderstaande doeleinden.

5.1.1 Om u gepersonaliseerde informatie en promoties op basis van uw profiel aan te kunnen bieden als u daarvoor uitdrukkelijk heeft toegestemd

We verwerken uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming om uw deelname aan wedstrijden, activiteiten of andere promotionele aanbiedingen te beheren of om u gepersonaliseerde informatie of promoties toe te sturen. 
Voor deze doeleinde ontvangen wij meestal gegevens zoals [uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, uw voorkeurstaal, het project of de regio waarin u bent geïnteresseerd en/of uw kredietkaart of andere betalingsgegevens]. 
Wij kunnen u de gepersonaliseerde informatie en promoties verzenden per e-mail, sms of post (direct marketing), telefoon, sociale media (inclusief maar niet beperkt tot Facebook, WhatsApp, LinkedIn), onze websites en gelieerde websites of andere elektronische middelen.
Als u ermee instemt, stellen wij op basis van uw aankoopgedrag een profiel op waarbij we rekening houden met uw voorkeuren en interesses, bijv. de producten die u koopt en andere producten die u zouden kunnen interesseren. Op basis van de informatie verzameld in het profiel, kunnen wij u, naast andere algemene informatie en promoties, informatie en promoties sturen over producten die bij uw profiel passen of producten waarvan wij vermoeden dat ze u zullen interesseren. In elke e-mail die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u hiervoor uit te schrijven, maar u kan ons hiervoor ook op elk moment contacteren (zie punt 10 van de privacy policy in verband met uw recht op bezwaar).
Afhankelijk van elk individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst. 

5.1.2 Om gevolg te geven aan uw bestelling of om te antwoorden op uw vragen of verzoek

We verwerken uw persoonsgegevens verder om te kunnen antwoorden op uw vragen of verzoeken (bijv. de aanvraag van een brochure, om u de resultaten van uw favoriete product van de Flooring ROW Groep toe te zenden, om een afspraak met een van onze verkopers vast te leggen of om een bezoek aan onze toonzaal te regelen, enz.). Indien u een product bestelt, verwerken wij uw persoonsgegevens om de levering te kunnen uitvoeren van het product.
Voor dit doeleinde ontvangen wij meestal gegevens zoals [uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer, uw adres, uw correspondentie met de Flooring ROW Groep en alle andere persoonsgegevens die u verleent die relevant kunnen zijn om uw vraag te beantwoorden] of voor het leveren van de producten.
Afhankelijk van elk individueel geval, worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw verzoek om maatregelen te nemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst, op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van het gerechtvaardigd belang van de Flooring ROW Groep om u op de hoogte te houden van haar activiteiten.

5.1.3 Voor het versturen van direct marketing van de Flooring ROW Groep

We verwerken uw persoonsgegevens daarnaast om u op de hoogte te houden van nieuwe informatie, acties en promoties over onze merken en onze bedrijven, om uw mening te vragen over onze producten en diensten en om uw feedback te horen. 
We kunnen u direct marketing verzenden via e-mail, sms of per post, via telefoon, sociale media (inclusief maar niet beperkt tot Facebook, Whatsapp, LinkedIn), onze websites en gelieerde websites of andere elektronische middelen.
De Unilin Flooring ROW Groep is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door social media- aanbieders. Deze privacy policy is niet van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens door social media-aanbieders, aangezien zij uw persoonsgegevens verwerken volgens hun eigen privacy- (en cookie-) beleid.
Verder verwerken wij uw persoonsgegevens om informatie te leveren over de eigenschappen, diensten en producten van de Flooring ROW Groep. Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van de Flooring ROW Groep.
Voor deze doeleinde verwerken wij meestal gegevens zoals [uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en adres].
Wanneer u ons eerder een verzoek heeft gezonden om bijv. informatie of een sample te ontvangen of om een afspraak te maken met ons of wanneer u eerder een product heeft besteld, houden wij u graag op de hoogte van informatie over onze producten. Wenst u deze informatie niet (langer) te ontvangen? Geen probleem, in elke e-mail die wij u sturen, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven, maar u kan ons hiervoor ook op elk moment contacteren (zie punt 10 van de privacy policy in verband met uw recht op bezwaar).

5.1.4 Om onze producten en diensten bij derden te promoten

Wij verwerken uw persoonsgegevens om onze producten en diensten bij derden te promoten. Wij kunnen de persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld, verwerken om ons in staat te stellen om online advertenties te tonen aan mensen met vergelijkbare kenmerken als u. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van derden, zoals Facebook, om een gericht en gelijksoortig publiek te identificeren.  
Voor dit doel kunnen wij persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, geslacht en alle andere persoonsgegevens die voor ons relevant kunnen zijn, verwerken. 
Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang van de Flooring ROW Groep.
 

5.1.5 Om gegevens te analyseren en statistische berekeningen uit te voeren

De Flooring ROW Groep kan uw persoonsgegevens verwerken voor analyse en statistische doeleinden. Onder statistische doeleinden wordt verstaan elke handeling van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens die nodig is voor statistische enquêtes of voor de productie van statistische resultaten.  
De Flooring ROW Groep maakt gebruik van verschillende analyse-instrumenten (bv. Power BI) om persoonsgegevens te koppelen en inzichten uit verschillende gegevensbronnen te verkrijgen. Deze tools gebruiken we onder andere om onze marketingcampagnes te evalueren en te verbeteren, om inzicht te krijgen in onze verkooprapporten en om onze e-commerce data te visualiseren.
Hiervoor kunnen wij persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres of andere contactgegevens of persoonsgegevens verwerken. 
Afhankelijk van het individuele geval worden deze gegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang van de Flooring ROW Groep.
Het resultaat van de verwerking voor statistische doeleinden zijn geaggregeerde gegevens. Wij gebruiken de verzamelde gegevens of uw persoonsgegevens niet ter ondersteuning van maatregelen of beslissingen met betrekking tot u. 
 

5.1.6 Voor het technisch en functioneel beheer van onze websites

We verwerken uw persoonsgegevens in het kader van het technisch en functioneel beheer van onze websites, om onze websites te personaliseren en om te garanderen dat onze websites gemakkelijk in gebruik zijn. 
Voor deze doeleinde verwerken wij meestal gegevens zoals [uw IP-adres, de webpagina’s die u bekijkt, de websites die u eerder bezocht, geografische gegevens zoals uw locatie, uw voorkeurstaal en het tijdstip en de duur van uw bezoek]. We doen dit door bijv. gebruik te maken van cookies.
Meer informatie met betrekking tot het gebruik van cookies door de Flooring ROW Groep, kan u vinden in onze cookie policy. Afhankelijk van elk individueel geval, verwerken wij deze persoonsgegevens op grond van uw uitdrukkelijke toestemming of op basis van het gerechtvaardigd belang van de Flooring ROW Groep om haar websites te verbeteren en te beschermen tegen cyberaanvallen.

5.2 Voor het technisch en functioneel beheer van onze websites

Als u een professionele partner van de Flooring ROW Groep bent, bv. een verkoper (showroom), dealer, Pergo of Quick-Step Master Installateur, retailer, .... kan de Flooring Row Groep naast de hierboven vermelde doeleinden ook uw persoonsgegevens verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden

5.2.1 Om uw inschrijving voor een opleiding, cursus of academie te verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens om uw inschrijving voor een training, cursus of academie van de Flooring ROW Groep, zoals de Pergo Academy of de Quick-Step Academy for Excellence in Flooring, te behandelen en op te volgen. We verwerken ook persoonsgegevens om het lidmaatschap van onze academies te beheren. 
Wij registreren uw persoonsgegevens in onze ledendatabases, in externe adresdatabases en in de tool "zoek een installateur" op één van de websites van de Flooring ROW Groep zoals www.pergo.be, www.pergo-academy.nl, www.quick-step.be of www.quick-step.nl. 
Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens om leads naar de leden van één van onze academies te sturen. Wij kunnen deze leads via alle elektronische middelen, zoals e-mail, telefoon of SMS, versturen. 
Hiervoor kunnen wij uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, adres, de regio waarin u actief bent of andere contact- of persoonsgegevens verwerken. 

5.2.2 Afhankelijk van het geval worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming, de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of op basis van het gerechtvaardigd belang van de Flooring ROW Groep om het lidmaatschap van haar academies en opleidingen te beheren.Om u gepersonaliseerde informatie, promoties en technische informatie te kunnen verstrekken

Wij verwerken persoonsgegevens om u uit te nodigen om deel te nemen aan communicatiegroepen (bv. WhatsApp-groep), social media-groep (bv. Facebook-groep) of om een pagina op sociale media te volgen (bv. Facebook-pagina's). Door uw deelname aan deze groepen en sociale mediapagina's kunnen we beter met u communiceren, technische informatie zoals installatie- en product-specifieke informatie met u delen en verhalen met u uitwisselen.
Hiervoor kunnen wij persoonsgegevens zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres en andere contactgegevens verwerken. 
Afhankelijk van het individuele geval worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming of op basis van het gerechtvaardigde belang van de Flooring ROW Groep. De uitnodiging die wij u hebben gestuurd om lid te worden van een communicatie- of social media-groep of pagina is niet-bindend en u heeft het recht om de groep op elk moment te verlaten, zonder enige beperking.

5.2.3 Om onze producten en diensten bij derden te promoten 

Wij verwerken persoonsgegevens om onze producten en diensten te promoten bij derden op onze websites, zoals de Quick-Step Master Installer website, in promotiemateriaal zoals brochures en social media (inclusief maar niet beperkt tot Facebook, WhatsApp, LinkedIn).

Voor dit doel kunnen we uw persoonsgegevens zoals uw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens en andere persoons- en/of contactgegevens en foto's verwerken.
Deze persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw ondubbelzinnige toestemming. U hebt het recht om uw toestemming voor de toekomst te allen tijde in te trekken. Uw persoonsgegevens kunnen echter niet worden verwijderd uit promotiemateriaal dat voor de intrekking van uw toestemming is gemaakt.

5.2.4 Om uw registratie op één van onze platformen op te volgen 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de bestellingen van producten en diensten die u bij ons plaatst te verwerken en af te leveren op één van onze online platforms zoals LINN (https://my.unilin.co.uk). 
Hiervoor kunnen wij uw persoonsgegevens zoals uw naam, adres, taalvoorkeur, telefoonnummer, e-mailadres en andere persoons- en/of contactgegevens verwerken die relevant kunnen zijn voor de levering van de producten.
Afhankelijk van het individuele geval worden deze persoonsgegevens verwerkt op basis van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op basis van het gerechtvaardigd belang van de Flooring ROW Groep.
 

6. MET WIE DELEN WIJ UW GEGEVENS?

De Flooring ROW Groep is selectief in de partijen aan wie zij uw persoonsgegevens meedeelt en kiest deze zorgvuldig uit. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat er voldoende waarborgen voor de bescherming en de vertrouwelijkheid van uw gegevens worden afgesproken.

In de volgende gevallen delen wij (bepaalde van uw) persoonsgegevens aan derde partijen mee:

 • Verkopers (showrooms) en dealers van de Flooring ROW Groep zodat zij bijv. contact met u kunnen opnemen om een afspraak te maken.
 • Bepaalde verwerkers die in opdracht van ons handelen, zoals bijv. marketing- en communicatiebedrijven.
 • Verbonden bedrijven, waaronder ons moederbedrijf Mohawk Industries Inc. en andere verbonden ondernemingen van de Flooring ROW Groep.
 • Zakelijke partners zoals derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma’s uitvoeren.
 • IT-dienstverleners die technische ondersteuning bieden.
 • Betalingsdienstaanbieders.
 • Advocaten of adviseurs: in bepaalde gevallen kan de Flooring ROW Groep uw persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs of advocaten als dat noodzakelijk zou blijken om advies te verlenen of om de belangen van de Flooring ROW Groep in rechte te verdedigen.
 • Overheden: afhankelijk van de situatie, is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens zullen onthullen aan politionele, justitiële of andere toezichthouders indien wij menen dat een wet, reglement, of een andere wettige verzoek of bevel ons daartoe verplicht.
 • Mogelijke latere verkrijgers van de onderneming: in het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een deel van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal uw informatie worden overgedragen aan de overnemer.

7. VERWERKT DE FLOORING ROW GROEP UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE (EER)?

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens verwerkt worden met een partij buiten de EER voor de doeleinden omschreven in punt 5.

Wanneer dat gebeurt, zorgt de Flooring ROW Groep ervoor dat steeds een passend en voldoende beschermingsniveau in acht zal worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen, in het bijzonder door beroep te doen op een adequaatheidsbesluit op grond van artikel 45 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), door het sluiten van de standaardbepalingen inzake gegevensbescherming op grond van artikel 46 AVG of door enige andere passende waarborg.

Als u hierover vragen heeft of meer informatie wenst te bekomen over de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de EER, kan u een gedagtekend en ondertekend verzoek sturen naar Unilin – Data Protection Officer, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke.

8. HOE BEVEILIGEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens door de gepaste administratieve, technische en organisatorische maatregelen worden beschermd. De Flooring ROW Groep heeft daartoe onder meer verschillende procedures voor haar personeel uitgewerkt.

Verder ziet de Flooring ROW Groep erop toe dat de dienstverleners die namens de Flooring ROW Groep persoonsgegevens verwerken ook zelf steeds de nodige technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren.

9. HOE LANG BEWAREN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

De Flooring ROW Groep bewaart uw persoonsgegevens zolang noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, tenzij op grond van een wet een langere bewaartermijn noodzakelijk zou zijn of toegelaten wordt.

Indien geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, zal de Flooring ROW Groep uw persoonsgegevens ten minste verwerken zolang de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent.

10. WAT ZIJN UW RECHTEN EN HOE KAN U ZE UITOEFENEN?

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Sommige van deze rechten hebben een heel specifiek toepassingsgebied of zijn aan bijzondere voorwaarden of uitzonderingen onderworpen.

10.1 Recht op inzage

Dit betekent dat u ons onder meer kan vragen of wij al dan niet persoonsgegevens van u verwerken, voor welke doeleinden wij dat doen enz. Voor meer informatie zie artikel 15 AVG.

10.2 Recht op verbetering

Daarnaast heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verbeteren als ze onjuist of onvolledig zijn. Meer informatie over dit recht vindt u in artikel 16 AVG.

10.3 Recht op gegevenswissing

U kan in bepaalde gevallen ook vragen om uw gegevens te wissen. U heeft dit recht onder meer wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming en u uw toestemming intrekt enz.

In bepaalde uitzonderingsgevallen is de Flooring ROW Groep niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 17 AVG.

10.4 Recht op beperking van de verwerking

Verder kan u soms de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens vragen. U kan onder meer een beperking van uw persoonsgegevens vragen als u de juistheid van uw persoonsgegevens betwist, als de verwerking onrechtmatig is enz. Een beperking van de verwerking betekent dat wij uw gegevens enkel tijdelijk mogen opslaan behalve ingeval u toch toestemming geeft om uw gegevens te verwerken, in het kader van een rechtsvordering of in het algemeen belang. Een beperking kan nadien terug worden opgeheven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 18 AVG.

10.5 Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kan onder meer een overdracht van uw eigen persoonsgegevens vragen wanneer de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst die u met ons heeft gesloten (indien dit technisch mogelijk is). In bepaalde uitzonderingsgevallen is de Flooring ROW Groep niet verplicht om aan dit recht gevolg te geven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 20 AVG.

10.6 Recht op bezwaar

U kan ons steeds op de hoogte brengen van de bijzondere redenen waarom u bezwaar wenst te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gebaseerd is op het algemeen belang of het gerechtvaardigd belang van de Flooring ROW Groep. Als deze redenen zwaarder wegen dan onze belangen, kunnen wij de verwerking stopzetten. De Flooring ROW Groep kan aan dit verzoek geen gevolg geven wanneer uw persoonsgegevens verband houden met een rechtsvordering. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

10.7 Recht op bezwaar in het kader van direct marketing

Als wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct marketing kan u ons steeds vragen om daarmee te stoppen zonder dat u daarvoor een bijzondere reden moet opgeven. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 21 AVG.

10.8 Recht om niet te worden onderworpen aan profilering

De Flooring ROW Groep zal uw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden van profilering tenzij u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (zie punt 4 en 5 van deze privacy policy). Om die reden laten wij u bij het invullen van het invulformulier de vrijheid of u al dan niet geïndividualiseerde informatie en promoties wenst te ontvangen. In dergelijke gevallen zal de Flooring ROW Groep ervoor zorgen dat er voldoende menselijke tussenkomst is of dat u het recht heeft om uw standpunt kenbaar te maken. Voor meer informatie over dit recht zie artikel 22 AVG.

10.9 Recht om toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens berust op toestemming, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Wanneer u uw toestemming intrekt, blijft dat zonder gevolg voor de geldigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking.

10.10 Uitoefening van voormelde rechten

De bovenstaande rechten uitoefenen is heel gemakkelijk en u kiest bovendien zelf welke manier u het beste past: per e-mail, per post, via het contactformulier op onze websites of via de klantendienst in uw favoriete winkel van de Flooring ROW Groep. Om privacy- en veiligheidsredenen zullen wij redelijke maatregelen nemen om uw identiteit te controleren alvorens gevolg te geven aan uw verzoek.

10.11 Bevoegde toezichthoudende autoriteit

Overeenkomstig artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit van uw gewoonlijke verblijfplaats, uw werkplek of van de plaats waar de beweerde inbreuk is begaan. De Gegevensbeschermingsautoriteit is de toezichthoudende autoriteit in België. U kan deze contacteren via commission@privacycommission.be

11. WAT MET LINKEN NAAR ANDERE WEBSITES EN SOCIALE MEDIA?

De websites van de Flooring ROW Groep kunnen linken bevatten naar andere websites, die worden aangeboden door andere bedrijven of door sociale media. De Flooring ROW Groep is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze websites, noch is deze privacy policy op die websites van toepassing. De Flooring ROW Groep raadt u aan de privacy policies van deze ondernemingen te raadplegen.

Als u inhoud van een website van de Flooring ROW Groep deelt via sociale media, zullen uw persoonsgegevens zichtbaar zijn voor de bezoekers van die sociale media. De Flooring ROW Groep is evenmin aansprakelijk voor die verwerkingen van persoonsgegevens. Deze privacy policy is eveneens niet van toepassing.

12. HOE BLIJFT U OP DE HOOGTE VAN WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACY POLICY?

Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

Wij streven er steeds naar u de beste service te kunnen verlenen. Het kan daarom zijn dat deze privacy policy wijzigingen ondergaat. U kan de meest recente versie van de privacy policy steeds raadplegen op onze websites. Daarnaast streven we ernaar om u bij belangrijke wijzigingen op de hoogte brengen via andere communicatiekanalen.

13. HOE KAN U ONS CONTACTEREN?

Als u verdere vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, over de websites van de Flooring ROW Groep of over deze privacy policy, kan u steeds contact opnemen:

 • Via het contactformulier op onze website;
 • Via e-mail privacy@unilin.com;
 • Via post:
  UNILIN – Data Protection Officer
  Ooigemstraat 3
  8710 Wielsbeke
  Belgium

De Flooring ROW Groep bestaat uit de volgende vennootschappen: B&M NV (Brusselsesteenweg 149b, 1785 Merchtem, België), Dynea NV (Moervaartkaai 7, 9042 Gent, België), IVC BVBA (Nijverheidslaan 29, 8580 Avelgem, België), Mohawk Europe BVBA (Politieke Gevangenenstraat 44, 8530 Harelbeke, België), Mohawk International Services BA (Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, België), Unilin BA (Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, België), Xtratherm SA (Rue Zénobe Gramme sn, 7181 Seneffe, België), Unilin s.r.o. (Tovární 1, 682 01 Vyškov, Tsjechië), Unilin ApS (Bygaden 19, Folle, 8410 Ronde, Denemarken), Unilin Finland OY (PB 57, 00811 Helsingfors, Finland), IVC France S.à.r.l. (130 Boulevard de la Liberté, 59000 Lille, Frankrijk), Unilin Flooring SAS (7 Rue du Parc de Clany, 78000 Versailles, Frankrijk), Unilin Panels SAS (7 Rue du Parc de Clagny, VERSAILLES, FR 78000, Frankrijk), Unilin Insulation SAS (Avenue Gal de Gaulle, Tour De Bureau, 93118 Rosny Sous Bois Cedex, Frankrijk), Unilin Insulation Sury SAS (Zone d’Activité Commerciale des Plaines, Rue de l’Orme, 42450 Sury Le Comtal, Frankrijk), Unilin SAS (Zone Ind. CS Bazeilles 40913, 08209 Sedan Cedex, Frankrijk), Moduleo GmbH (Reisholzer Werftstraße, 33, 40589 Düsseldorf, Duitsland), Unilin GmbH (Eupener Strasse 213, 52066 Aachen, Duitsland), Flooring Industries Limited S.à r.l. (10b rue des Mérovingiens, ZI Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburg), Xtratherm Limited (Liscarton Industrial Estate, Kells Road, Navan (Co.Meath), Ierland), International Flooring Systems S.à.r.l. (3, rue Thomas Edison, 1445 Strassen, Luxemburg), IVC Luxemburg S.à r.l. (Route de Winseler 26, 9577 Wiltz, Luxemburg), Mohawk International Holdings S.à r.l. (Rue des Mérovingiens 10, bus B, 8070 Bertrange, Luxemburg), Mohawk Operations Luxemburg S.à r.l. (10B Rue des Mérovingiens, ZI Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburg), Mohawk Unilin Luxemburg S.à r.l. (10b rue des Mérovingiens, ZI Bourmicht, 8070 Bertrange, Luxemburg), Cevotrans BV (Beneluxstraat 1, 5061KD Oisterwijk, Nederland), Flooring XL B.V. (Beneluxstraat 1, 5061KD Oisterwijk, Nederland), Unilin Beheer BV (Hoogeveenenweg 28, 2913 LV Nieuwerkerk aan de Ijssel, Nederland), Unilin Insulation BV (Beneluxstraat 1, bus 3, 5060 AA Oisterwijk, Nederland), Unilin Norway AS (Veritasveien 16, 1363 Hovik, Noorwegen), Unilin Poland Sp.Z.o.o. (ul. Batalionów Chłopskich 14, 83-000 Pruszcz Gdański, Polen), Unilin Spain SL (CR Nacional II, KM 644, Edif Torre D'Ara, Planta 11, 08302 Mataro, Spanje), Pergo (Europe) AB (Box 1010, Persakersvagen 18, 231 25 Trelleborg, Zweden), IVC Group Limited (Unit 5, Westside Park, Raynesway, Derby, GB DE21 7AZ, Verenigd Koninkrijk), Unilin Distribution Ltd (Unit 6 Rampart Business Park, Rampart, Newry, GB, Verenigd Koninkrijk) and Xtratherm UK Limited (Park Road Holmewood Industrial, Park Holmewood, Chesterfield, Derbyshire, GB S425UY, Verenigd Koninkrijk), Berghoef Hout b.v. (Bolstoen 11, 1046 AS Amsterdam,Nederland), Berghoef GmbH (Hardrain 3, 76476 Bischweier, Duitsland)

triangle-up