WAT IS PEFC?

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) is een wereldwijd certificatiesysteem dat de garantie biedt voor duurzaam bosbeheer. Concreet promoot het PEFC label een bosbeheer dat milieuvriendelijk, sociaal gunstig en economisch leefbaar is. Het PEFC-label garandeert dat het product dat je koopt afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen.

Het PEFC-certificatiesysteem is een betrouwbaar en transparant systeem om de houtstromen te volgen, van in het bos tot bij de consument. Onafhankelijke certificatie-instellingen doen de controles, zowel in het bos (het beheer van het bos) als bij ons, maw de bedrijven die het hout verwerken (opslag, verwerking, transport, verkoop).

Bedrijven die hout verwerken zoals wij, houden steeds meer rekening met een milieuvriendelijke en gecontroleerde herkomst van deze producten. Elk bedrijf in de houtkolom dient over een certificaat - het Chain of Custody-certificaat genoemd - te beschikken om hout te mogen verhandelen onder het PEFC-label.

Een onafhankelijke certificeerder komt jaarlijks langs om te controleren of we de procedures correct volgen. Wanneer alle schakels in de keten tot aan het eindproduct gecertificeerd zijn, heeft de eindgebruiker de zekerheid dat het product uit duurzaam beheerd bos komt.

Onze producten zijn beschikbaar met PEFC-label. Download ons PEFC certificaat.

WAT IS FSC?

De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale non-profit organisatie die in 1993 werd opgericht door boseigenaars, hout- en papierbedrijven, sociale bewegingen en milieuorganisaties. Ook FSC streeft naar een duurzaam bosbeheer wereldwijd, volgens strikte sociale, ecologische en economische criteria.

Het FSC keurmerk garandeert een verantwoorde herkomst uit duurzaam beheerde bossen en/of recyclage. Hout en afgeleide producten of andere bosproducten die een FSC claim dragen, kunnen dit bovendien enkel wanneer ook de verwerkende keten van bos tot eindproduct gecontroleerd wordt op vlak van traceerbaarheid.

De strenge eisen van het FSC label en haar geloofwaardigheid worden breed erkend. Het FSC label is het enige label in zijn soort dat ondersteund wordt door milieuorganisaties zoals WWF en Greenpeace, alsook door sociale en economische actoren. Op vlak van het aantal bedrijven dat actief bezig is met FSC certificering, is het FSC systeem zowel in België als wereldwijd het grootste.

Onze producten zijn beschikbaar met FSC-label. Download ons FSC certificaat.

Wat is het verschil tussen FSC en PEFC?

Er is ongeveer 400 miljoen hectare bos gecertificeerd. Dat is nog geen 10% van alle bossen wereldwijd. Duurzaam bosbeheer wordt steeds belangrijker en is noodzakelijk voor de toekomst. Door certificering kan de herkomst van hout en houtproducten uit duurzaam beheerd bos worden aangetoond.

Zowel PEFC als FSC houden rekening met sociale, economische en milieuaspecten. Hun doel is gelijk, alleen hun benadering verschilt:

  • FSC werkt ´top-down´ (bos tot eindgebruiker)
  • PEFC werkt ´bottom-up´ (eindgebruiker tot bos)

Gerecycleerd hout telt bij PEFC en FSC mee als duurzaam:

  • Het FSC-label geeft de garantie dat hergebruikte producten voor 100% gerecycled zijn.
  • Producten met het PEFC-label zijn samengesteld uit ten minste 70% van gerecycleerd materiaal.

Het logo mag bij beide keurmerken op het gecertificeerde product staan, als minimaal 70% van het materiaal uit gecertificeerd bos komt.

Samen doen we meer

Het belangrijkste is echter de overeenkomst tussen PEFC en FSC: duurzaam bosbeheer en het verhogen van de oppervlakte gecertificeerd bos wereldwijd. Wanneer je kiest voor PEFC of FSC gecertificeerde producten, kies je bewust voor duurzaam bosbeheer, dus een verantwoorde keuze!

Wij bij UNILIN Panels gaan heel bewust om met onze basisgrondstof hout. We engageren ons om hout zo lang mogelijk in circulatie te houden vooraleer het om te zetten in hernieuwbare energie. Als pionier in de circulaire economie nodigt UNILIN Panels bouw- en interieurprofessionals uit om mee te bouwen aan een duurzame toekomst. Maak deel uit van een groeiende groep ‘bewuste creatoren’, met een voorkeur voor natuurlijke materialen en een heldere visie. Benieuwd? Lees meer over onze duurzame manier van werken.

triangle-up