Het zit in onze genen

De circulaire gedachte stond aan de basis van onze oprichting in de jaren 60. Een veertigtal vlashandelaars zochten toen een duurzame manier om lemen, een restproduct van de vlasindustrie, een zinvolle bestemming te geven. Vlas wordt namelijk in de textielsector gebruikt om linnen te maken. In die tijd werden deze afvalstoffen simpelweg verbrand. Ze kwamen op het idee om te investeren in de productie van platen op basis van deze lemen, zogenaamde vlasspaanplaten. 

Die vlaslemen werden dus onze eerste grondstof. Door schaarste van de lemen enerzijds en groeiende vraag naar platen anderzijds waren we genoodzaakt om ook andere grondstoffen te zoeken. Later kozen we resoluut voor hout als hernieuwbare grondstof én als groene energiebron.

Wanneer vernieuwende inzichten en duurzame materialen elkaar vinden, is verandering mogelijk. join the circle.

Join the circle

Circulair gedachtengoed

Hout is een hernieuwbare grondstof die we best zolang mogelijk een toepassing geven vooraleer het te verbranden. Deze circulaire gedachte draagt bij aan het bestrijden van de klimaatcrisis.

Lees meer

Kies voor herwonnen hout 

We kiezen voor hout, maar maken enkel gebruik van herwonnen hout om nieuw, kwalitatief plaatmateriaal te produceren. 100% van het hout dat we gebruiken in productie is ‘herwonnen hout'.

Lees meer

Houtafval als groene energiebron

Niet-recupereerbaar hout zetten we om in groene energie dankzij onze eigen energiecentrales. Zo beperken we het gebruik van fossiele brandstoffen en zetten we afvalstromen om in groene energie.

Lees meer
triangle-up