Eindejaarsactie "Tower game"

ACTIEVOORWAARDEN 

gericht naar (sub)dealers (en diens klanten) in België, Nederland, GH Luxemburg en Frankrijk *

Eindejaarsactie: ONTVANG 1 GRATIS UNILIN Evola Tower Game BIJ AANKOOP VAN 20 STUKS UNILIN EVOLA MELAMINE PLATEN/ HPL VELLEN bij dezelfde erkende (sub)dealer/ houthandelaar.

 1. UNILIN BVBA, division panels (hierna UNILIN) met maatschappelijke zetel te Ooigemstraat 3 te 8710 Wielsbeke en commercieel adres te Ingelmunstersesteenweg 229 te Oostrozebeke, organiseert een promotionele actie “Ontvang een gratis UNILIN Evola Tower game bij aankoop van 20 stuks UNILIN Evola platen/HPL vellen bij dezelfde erkende dealer/ houthandelaar”.

 2. De actie loopt van 1 oktober tot en met 30 november 2019. De actie is toegankelijk voor iedere natuurlijke persoon, woonachtig in België, Nederland, Luxemburg of Frankrijk (met een leeftijd van minimum 18 jaar op het moment van deelname. Deelname van de actie is alleen mogelijk door professionele eindklanten van Belgische, Nederlandse, Luxemburgse of Franse (sub)dealers/ houthandelaars van UNILIN, division panels, en loopt zolang de voorraad strekt. Tussen UNILIN en de deelnemende (sub)dealer wordt elke toepassing van de consumentenwetgeving uitgesloten.

 3. De actie is enkel en uitsluitend geldig bij aankoop van 20 stuks eenheden/platen uit de stockcollectie UNILIN Evola zowel volle platen 18mm (2500x1250 & 2800x2070 & 3050x1250), 19m(2800x2070 & 3050x1250), HPL standaard (3050x1300 & 2150x950- standaardformaat & deurformaat) en HPL in de kern gekleurd (3050x1300). De actie geldt niet op 020 & 025, grundierfolie, kantenband, meubelpanelen en ClicWall. Alle deelnemende referenties mogen gecombineerd worden tot 20 stuks gedurende de hele actieperiode bij dezelfde erkende dealer/ houthandelaar. 

 4. 1 Pack/ Verpakking TOWER GAME bestaat uit 50 blokken Fibralux MR Black in 10 verschillende decoren UNILIN Evola. Deze Packs worden door UNILIN bij de door UNILIN rechtstreeks beleverde (sub)dealers van de deelnemende referenties afgeleverd volgens afgesproken timings.

 5. Het aantal TOWER GAME waarop de (sub)dealer recht heeft wordt berekend door UNILIN, division panels, en wordt berekend op basis van facturatie aankopen van 1 oktober tot en met 30 november 2019, met maximale uitlevering door UNILIN aan de dealer op 22 december. De actie zelf loopt af op 30 november 2019.

 6. Het uitleveren van de TOWER GAMEs naar subdealers en/ of naar klanten valt onder bevoegdheid van en op volledige kost van de dealers. UNILIN is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor levering en transport van deze TOWER GAMEs waarop subdealers en eindklanten recht hebben. De dealer zal het aangeleverde marketingmateriaal zoals besproken uitstallen op een zichtbare plaats in haar commerciële ruimte en de nodige inspanningen leveren om de actie te promoten.

 7. UNILIN behoudt zich het recht om de juistheid van de door de deelnemer opgegeven informatie te controleren om na te gaan of aan de deelnemingsvoorwaarden is voldaan. Beslissingen van UNILIN kunnen niet worden aangevochten, om welke reden dan ook. De dealer erkent alle wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens te zullen naleven.

 8. De TOWER game is niet inwisselbaar, noch omruilbaar in contant geld. UNILIN behoudt zich het recht om de actie te wijzigen. UNILIN, of elke andere persoon die betrokken is bij de organisatie van de actie, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele zet- en drukfouten.

 9. UNILIN behoudt zich het recht om de eindejaars actie te annuleren, uit te stellen, in te korten, te verlengen of gedeeltelijk dan wel geheel te wijzigen zonder dat zij, of een andere persoon die betrokken is bij de organisatie van de actie, hiervoor op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld. Hiervan zal mededeling worden gedaan op www.unilinpanels.com

 10. De actie is niet cumuleerbaar met andere acties en/of aanbiedingen. De actie is geldig zolang de voorraad strekt. Voor de actie zijn 2.500 TOWER games voorzien.

 11. Op de actievoorwaarden is het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de actievoorwaarden of de actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Kortrijk.

 12. UNILIN behoudt zich het recht voor om ten allen tijde de actievoorwaarden éénzijdig te wijzigen.

 13. De aansprakelijkheid van UNILIN is beperkt tot de waarde van de desbetreffende geschenkpakketten. Elke indirecte en/of gevolgschade wordt uitgesloten.

 14. Deelname aan de actie houdt in dat men alle bepalingen van dit reglement onvoorwaardelijk aanvaardt.

 15. Vragen en/of opmerkingen over deze actie kunnen gemaild worden naar marketing.panels@unilin.com

 16. Deze actievoorwaarden zijn te vinden op http://www.unilinpanels.com

 17. *Deelnemende (sub)dealers:

  België 

Vanrobaeys 1
Modest
DHZ Seynhaeve
Kimpen
Decadt Proven
Hanssens
Biemar 1
Biemar 2
Carlier 1
Vandenbroucke
Pelthout
Stock Ath
Janssens & Janssens / De Somer 1
Janssens & Janssens / De Somer 2
Janssens & Janssens / De Somer 3
Janssens & Janssens / De Somer 4
Woodtex
Belsack
Moens
Van Humbeeck
Schmidt
Huart
La Boiserie
Bois Paul Adré
Donea
Mery bois
Watteau
VC Wood 1
VC Wood 2
VC Wood 3
VC Wood 4
VC Wood 5
VC Wood 6
Mezo 1
Mezo 2
Mezo 3
De Slagmolen
Verwimp
Van Mechgelen
Woodcenter (vroeger Texas)

Frankrijk:
CBC Avignon
CBC La Farlède
CBC Marseille Cap Pinède
Dispano Fontenay le comte
Dispano Rennes
Dispano Nantes
Doras Chenove
GMB (Groupement des Metiers du Bois)
Grosjean
Houdard Lucé
Jean Hue SA
Lalliard Bois 1
Lalliard Bois 2
Cica
Les Comptoirs du Bois 1
Loire matériaux Meyzieux
Loire Matériaux Sorbier
Panofrance Florin Bavilliers
Panofrance Ivry sur Seine
Panofrance Lesquin
Panofrance Parcay Meslay
Panofrance Saint Sébastien Sur Loire
Panofrance Strasbourg
Point P Montpellier
Point P Nîmes
VM-Fargeaudoux

Luxemburg:
Hoffmans

Nederland:
Blok Plaatmateriaal Beverwijk
Blok Plaatmateriaal Ede
Huyskamp Fijnhouthandel
Brentjens Bouwproducten

triangle-up